Formulář

Obsah formuláře
Poměr samců a samic, resp. starých a mladých ptáků
Důležité poznámky k vyplňování formulářů
Formulář ke stažení

Výsledky sčítání zaznamenávejte ve formuláři, který bude k disposici na této webové stránce Mezinárodního sčítání vodních ptáků i na webové stránce ČSO, případně můžeme formulář poslat na Váš e-mail nebo Vaši poštovní adresu.


Obsah formuláře:
 • Jméno a adresa sčitatele, případně kontakt,
 • Název úseku (přesné vymezení, např. Vltava: Kralupy n.Vl. silniční most - Vraňany jez), okres, (kraj), číslo úseku,
 • Datum a hodina sčítání (začátek a konec),
 • Údaje o počasí (oblačno, déšť ap.), přibližné teplotě, stavu vody (nižší, vyšší, normální hladina vody), zamrzlosti vody (% zamrzlé hladiny, výskyt ker, zamrzlost zátok a slepých ramen), viditelnosti (dobrá, špatná ap.) a intenzitě větru (bezvětří, slabý, silný vítr),
 • Metoda sčítání – např. liniová, bodová (úplnost kontroly, použitá technika – dalekohled, stativový dalekohled, rozlišení dalekohledu ap.)
 • Poznámky o dalších okolnostech sčítání (především rušení ptáků dalšími osobami, loděmi, ap.).
 • Počty exemplářů jednotlivých druhů
 • Poměr samců a samic, resp. starých a mladých ptáků

  Poměr samců a samic, resp. starých a mladých ptáků:
 • U kachen (pokud to okolnosti pozorování dovolují zaznamenat) uvádějte počet samců a samic
 • Pokud jste u části kachen neurčili pohlaví, uveďte jejich počet v kolonce neurč. U racků (mimo racků chechtavých), labutí, kormoránů, případně slípek zelenonohých uvádějte počet starých a mladých ptáků (ptáků v první zimě)
 • U ptáků, kde nebylo možno určit přesně druh, uvádějte alespoň rod a případně další upřesnění - např. neurčitelné husy (Anser sp.), neurčitelné kachny ( Anas sp., Aythya sp. ...), racek bělohlavý/stříbřitý apod. Další podrobnosti o těchto druzích uveďte v poznámce (např. jednalo se o kachny divoké nebo kopřivky ). Pokud jste na lokalitě zaznamenali druhy vodních ptáků, které nejsou ve formuláři uvedeny, použijte volných kolonek.

  Důležité poznámky k vyplňování formulářů:
 • Pokud budete výsledky posílat pomocí elektronické pošty, pokuste se prosím ukládat excelové formuláře pod kódem příslušné lokality (např. lokalitu s kódem 12345 uložit jako 12345.xls), což značně ulehčí práci při zpracovávání výsledků.
 • Při vyplňování vašich dat neslučujte výsledky z více úseků do jednoho formuláře. Pro každý úsek by měl existovat samostatný formulář. Pokud sloučíte výsledky z několika úseků do jednoho formuláře, tato data nemohou být použita pro hodnocení dlouhodobých trendů početnosti, ani odeslána do centrály Wetlands International v Holandsku.
 • Pokuste se ve formulářích vyplňovat všechny podmínky sčítání. Vyplňování těchto údajů je důležité pro zpracování výsledků v centrále WI v Holandsku.
 • Formuláře prosím vyplňujte i na lokalitách, kde nezjistíte žádné vodní ptáky, případně na lokalitách, které jsou zamrzlé. I tyto výsledky jsou zpracovávány a zasílány do WI.
 • Výsledky lednového sčítání v roce 2005 prosím zašlete nejpozději do 31. 1. 2005 na adresu: iwccz@post.cz

  formulář ke staženi(*.xls, 64 kB)