Mezinárodní sčítání vodních ptáků
International Waterbirds Census (IWC) ve světě


Mezinárodní sčítání vodních ptáků (International Waterbirds Census) probíhá již od roku 1967 pod záštitou Wetlands International (dříve International Wetland and Waterfowl Research Bureau). Jedná se o nejstarší monitorovací program pobíhající na mezinárodní úrovni.

V současné době je Mezinárodní sčítání vodních ptáků organizováno ve více než 100 státech 5 kontinentů (západní Palearktida a jihozápadní Asie, Afrika, Asie včetně Oceánie a Austrálie, Jižní a Severní Amerika). Počty zjištěných vodních ptáků se ve všech sledovaných oblastech světa pohybují mezi 30 až 40 miliony jedinců každý rok.

Největší tradici má toto sčítání v Evropě a přilehlých oblastech. I v ostatních oblastech světa však dochází od 90. let ke značnému nárůstu počtu sčitatelů a rozvoji tohoto monitorovacího programu. V západní Palearktidě a jihozápadní Asii je každoročně sečteno 11000 dobrovolnými spolupracovníky 20000 vodních a mokřadních lokalit, přičemž je zjištěno kolem 20 milionů vodních ptáků 175 druhů.

V rámci Západní Palearktidy je rozlišováno 5 geografických oblastí: v nichž jsou hodnoceny populační trendy jednotlivých druhů: Pobaltí a severovýchodní Evropa, severozápadní Evropa, západní Mediterán, východní Mediterán a Černé moře, střední Evropa.

V letech 1997- 1999 bylo v západní Palearktidě a jihozápadní Asii zjištěno 8 druhů, jejichž početnost přesáhla 1 milion zaznamenaných jedinců:
lyska černá 2,9 mil.
kachna divoká 2,4 mil.
hvízdák eurasijský 1,8 mil.
jespák obecný 1,3 mil.
husa běločelá 1,3 mil.
racek chechtavý 1,4 mil.
polák chocholačka 1,0 mil.
čejka chocholatá 1,2 mil.

Bližší informace o Mezinárodním sčítání vodních ptáků lze získat na internetové adrese Wetlands International.