Mezinárodní sčítání vodních ptáků (IWC) v České republice

IWC v ČR
Kompletní sčítání vodních ptáků
Koordinátoři

Mezinárodní sčítání vodních ptáků (International Waterbirds Census) je mezinárodní monitorovací program, který probíhá v České republice již od roku 1965 pod záštitou Wetlands International (dříve International Wetland Waterfowl Research Bureau). V České republice, stejně jako v ostatních evropských státech, probíhá toto sčítání v současnosti v polovině ledna. V této části roku se vodní ptáci shlukují ve velkých počtech s minimálními přelety, lze je tedy sčítat s větší přesností než např. v době hnízdění. Kromě toho je u nás organizováno sčítání vodních ptáků v říjnovém a dubnovém termínu, které přináší cenné údaje nejen pro monitoring početnosti protahujících ptáků v období jarního a podzimního tahu, ale i pro monitoring stavu hnízdních populací na základě údajů o početnosti v předhnízdním, resp. pohnízdním období.


V letech 1967 – 2003 probíhalo na území České republiky mezinárodní sčítání vodních ptáků v rozsahu 50 – 176 lokalit. Tento monitorovací program byl koordinován Ústavem pro výzkum obratlovců ČSAV, Agenturou ochrany přírody ČR a od roku 2003 pak Přírodovědeckou fakultou University Karlovy v Praze. Na organizaci sčítání se podílí i Česká společnost ornitologická. Jako koordinátoři sčítání působili mimo jiných i Dr. Bohuslav Urbánek, Ing. Vladimír Fiala, Ing. Čestmír Folk, Dr. Jitka Pellantová a od roku 2003 pak Mgr. Zuzana Musilová.

V roce 2004 bylo zahájeno tzv. Kompletní zimní sčítání vodních ptáků v ČR, které v lednu 2004 proběhlo na 479 lokalitách. Tato akce bude pokračovat minimálně do roku 2006 a jejím cílem je sčítání vodních ptáků na co největším počtu lokalit a následné vytipování seznamu lokalit pro optimální pokrytí IWC v ČR v budoucích letech.


Adresa centrálního koordinátora Mezinárodního sčítání vodních ptáků v České republice:

Zuzana Musilová, Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2, e-mail: iwccz@post.cz

Na organizaci sčítání se podílejí i regionální koordinátoři sčítání. Jejich úkolem je především propagace sčítání na regionální úrovni, včetně získávání dalších spolupracovníků a obsazování dosud neobsazených úseků. V této souvislosti je území České republiky členěno podle bývalých krajů České republiky (do roku 1990) a tedy převážně podle působnosti současných poboček České společnosti ornitologické. Jednotlivými regionálními koordinátory tedy jsou:

Západní Čechy: Libor Schröpfer, schropfer@oaplzen.cz, Husova 302, 345 62 Holýšov
Severní Čechy: Vladimír Čeřovský, cerovsky@aopk.cz, Kamenná 8, 400 03 Ústí nad Labem, Petr Lumpe, lumpe@muzeum-melnik.cz, Pražská 2643, 276 01 Mělník, Michal Podhrázský, corax@seznam.cz, Poštovní 909, 432 01 Kadaň
Střední Čechy: Pavel Bergmann, scitani.stc@email.cz, Uralská 6, 160 00 Praha 6, Jindra Mourková, scitani.stc@email.cz, V.Rabase 871, 272 01 Kladno
Jižní Čechy: Jiří Pykal, jiri_pykal@nature.cz, AOPK ČR, nám. Přemysla Otakara II. 34, 370 01 České Budějovice
Východní Čechy:
Jižní Morava: Josef Chytil, josef.chytil@schkocr.cz, Správa CHKO Pálava, Náměstí 32, 692 01 Mikulov
Severní Morava: Zdeněk Polášek zdenus.p@seznam.cz, Kollárova 3, 736 01 Havířov