Literatura
Výsledky Mezinárodního sčítání vodních ptáků (International Watebirds Census - IWC) jsou pravidelně vyhodnocovány a publikovány. Jednotlivé uvedené studie jsou řazeny chronologicky.


IWC v Evropě

DELANY S. & SCOTT D. 2002: Waterbird Population Estimates – Third Edition. Wetlands International Global Series No 11, Wageningen, The Netherlands.
GILISSEN N.,HAANSTRA L., DELANY S., BOERE G. & HAGEMEIJER W. 2002: Numbers and distribution of wintering waterbirds in the Western Palearctic and Southwest Asia in 1987, 1988 and 1999. Results from the International Waterbird Census. Wetlands International Global Series No 11, Wageningen,The Netherlands.
DELANY S., REYES C., HUBERT E., PIHL S., REES E., HAANSTRA L. & van STRIEN A. 1999: Results of the International Waterbird Census in the Western Palearctic and Southwest Asia, 1995 and 1996. Wetlands International Publication No. 54 Wageningen, The Netherlands.
ROSE P. & SCOTT D. 1997: Waterfowl Populatuion Estimates. Wetlands Internatinal Publication 44, Wetlands International, Wageningen, the Netherlands.
ROSE P. (ed.) 1995: Western Palearctic and South-West Asia Waterfowl Census 1994. IWRB Publication 35, IWRB, Slimbridge.
ROSE P. & SCOTT D. 1994: Waterfowl Populatuion Estimates. IWRB Publication 29, IWRB, Slimbridge.
ROSE P. & TAYLOR V. (eds) 1994: Western Palearctic and South West Asia Waterfowl Census 1993. IWRB, Slimbridge.
ROSE P. (ed.) 1992: Western Palearctic and South West Asia Waterfowl Census 1992. IWRB, Slimbridge.


IWC v České republice

Řada účastnických států, včetně České republiky publikuji samostatně výsledky Mezinárodního sčítání vodních ptáků ze svého území. Níže přinášíme chronologicky řazený výběr nejnovějších publikací výsledků z našeho území.

MUSILOVÁ Z. & MUSIL P. 2004: Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v roce 2004. Zprávy ČSO 59: 33-37.
MUSILOVÁ Z., MUSIL P. & PELLANTOVÁ J. 2003: Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v letech 1998-2003. Zprávy ČSO 57: 17-23.
MARTINCOVÁ R., MUSIL P. & MUSILOVÁ Z. 2003: Mezinárodní sčítání nocovišť kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) v Čské republice v roce 2003. Zprávy ČSO 57: 24-27.
PELLANTOVÁ J. 1998: Mezinárodní sčítání vodních ptáků na území České republiky v sezóně 1993/94. Zprávy ČSO 46: 2-6.
PELLANTOVÁ J. 1997: Mezinárodní sčítání vodních ptáků na území České republiky v sezóně 1993/94. Zprávy ČSO 44: 3-8.
PELLANTOVÁ J. 1996: Mezinárodní sčítání vodních ptáků na území České republiky v sezóně 1993/94. Zprávy ČSO 42: 3-7.
PELLANTOVÁ J. 1995: Mezinárodní sčítání vodních ptáků na území České republiky v sezóně 1993/94. Zprávy ČSO 40: 3-7.