Jak se přihlásit ?

Pokud máte zájem přihlásit se do monitorovacího programu Mezinárodní sčítání vodních ptáků nebo rozšířit své dosavadní lokality o další, použijte prosím automatické přihlašování :

1. Vyberte si některou oblast republiky. Přehled sčítaných lokalit je rozdělen do oblastí podle bývalých krajů (západní Čechy, severní Čechy, jižní Čechy, východní Čechy, jižní Morava, severní Morava). Toto rozdělení odpovídá také působnosti současných poboček České společnosti ornitologické (ČSO). Přehled lokalit je dále seřazen podle typu mokřadních biotopů: na přehrady, rybníky, průmyslové nádrže a vodní toky a další.

Seznam sledovaných úseků je členěn podle bývalých krajů České republiky (do roku 1990) a tedy převážně podle působnosti současných poboček České společnosti ornitologické. V rámci těchto regionů jsou pak úseky seřazeny podle typů vodních a mokřadních lokalit (přehrady, rybníky, průmyslové vody, vodní toky, ostatní lokality).

západní Čechy
severní Čechy
jižní Čechy
střední Čechy
východní Čechy
jižní Morava
severní Morava


2. Tabulky obsahují název, kód lokality a jméno sčitatele. Pokud je kolonka určená pro jméno sčitatele prázdná, lze se ke sčítání příslušné lokality přihlásit.

3. Kliknutím na prázdné políčko se objeví formulář pro vyplnění údajů o novém sčitateli. Na Vaši e-mailovou adresu bude následně odeslán soubor Vaše přihlášení do sčítání. Další potřebné materiály, jako jsou metodika a formulář, si můžete stáhnout na této webové stránce. Vyplňujte prosím e-mailovovou i poštovní adresu i v případě, že je Vaše jméno již uvedeno v tabulkách lokalit. Tyto údaje budou využity jen pro naší potřebu, například pro rozesílání písemných materiálů o sčítání.

4. Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci sčítání zúčastnit, pošlete nám zprávu na e-mailovou adresu: iwccz@post.cz. Vámi obsazená lokalita pak bude následně uvolněna pro jiné sčitatele.


Uvítáme, poskytnete-li nám vlastní informace o lokalitách, kde pravidelně zimuje větší počet vodních ptáků a které v seznamu úseků chybí a měly by být zařazeny do databáze sledovaných úseků.