Materiály ke stažení


Níže přinášíme některé materiály o Mezinárodním sčítání vodních ptáků.

Leták (*.pdf, 620 kB)
Leták shrnující cíle a smysl Mezinárodního sčítání vodních ptáků, včetně výsledků z České republiky z ledna 2003.

Metodika (*.doc, 571 kB nebo *.htm, 14 kB).
Podrobná metodika sčítání včetně instrukcí pro vyplňování formulářů.

Formulář (*.xls, 21 kB)
Formulář pro zaznamenávání výsledků mezinárodního sčítání vodních ptáků.

Metodika sčítání kormoránů na nocovištích (*doc, 531 kB nebo *.htm, 5 kB)
Podrobná metodika kormoránů na nocovištích sčítání včetně instrukcí pro vyplňování formulářů.

Formulář_kormoráni (*.xls, 30 kB)
Formulář pro zaznamenávání výsledků sčítání kormoránů na nocovištích.

Souhrnné počty z ledna 2004 (*.xls, 22 kB)
Souhrnné počty jednotlivých druhů ptáků zjištěné při Mezinárodním sčítání vodních ptáků v lednu 2004 (údaje pro jednotlivé bývalé kraje ČR).

Mezinárodní sčítání vodních ptáků v České republice v lednu 2005 - Zprávy ČSO 61 (*.pdf, 250 kB)