Sčítané úseky


Seznam sledovaných úseků je členěn podle bývalých krajů České republiky (do roku 1990) a tedy převážně podle působnosti současných poboček
Seznam sledovaných úseků je členěn podle bývalých krajů České republiky (do roku 1990) a tedy převážně podle působnosti současných poboček České společnosti ornitologické . V rámci těchto regionů jsou pak úseky seřazeny podle typů vodních a mokřadních lokalit (přehrady, rybníky, průmyslové vody, vodní toky, ostatní lokality).
Jednotlivé úseky by měly představovat jasně definované a vzájemně oddělené lokality. Hranice říčních úseků tvoří zřetelné terénní útvary jako jezy, přehrady, mosty, popř. ústí řek.

západní Čechy
severní Čechy
jižní Čechy
střední Čechy
východní Čechy
jižní Morava
severní Morava

Uvítáme, poskytnete-li nám vlastní informace o lokalitách, kde pravidelně zimuje větší počet vodních ptáků a které v seznamu úseků chybí by a měly být zařazeny do databáze sledovaných úseků.