Mezinárodní sčítání vodních ptáků
International Waterbird Census (IWC)V roce 2012 je hlavní termín sčítání stanoven
na 14. a 15.ledna.


Poslední aktualizace: 2.ledna 2012

rybník Vajgar v Jindřichově Hradci při sčítání v lednu 2004

Mezinárodní sčítání vodních ptáků (International Waterbirds Census - IWC) probíhá v České republice již od roku 1966.
Sčítání je na mezinárodní úrovni koordinováno Wetlands International.
V České republice koordinuje toto sčítání Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze.
V letech 2003-2007 probíhalo sčítání ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.


Kontaktní adresa:

Zuzana Musilová
katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta University Karlovy
Viničná 7, Praha 2, CZ-128 44, Czech Republic.
e-mail:iwccz@post.cz
fax: ++420 221951841


Text a grafická podoba webové stránky: Petr Musil,
Zuzana Musilová, Eva Kalátová, Ondřej Sedláček