Výsledky z let 1971 - 2003

V letech 1967 – 2003 probíhalo na území České republiky mezinárodní sčítání vodních ptáků na 50 – 176 lokalitách. V roce 2004 bylo sledováno rekordních 479 lokalit.

Počet lokalit sčítaných při Mezinárodním sčítání vodních ptíků v letech 1971 - 2004 na území České republiky

Celkově bylo v letech 1971 – 2004 na území České republiky zaznamenáno 2349596 exemplářů 79 druhů vodních ptáků.

Dlouhodobé trendy početnosti zimujících populací jednotlivých druhů jsou v současné době zpracovávány nejmodernějšími statistickými metodami. Již nyní lze uvést trendy početnosti u několika vybraných druhů vodních ptáků.

Snad nejvýraznější nárůst početnosti byl zaznamenán u kormorána velkého. K dalším druhů, jejichž počty u nás v zimním období narůstají patří kachna divoká, polák chocholačka a morčák velký. Naopak pokles počtu zimujících exemplářů byl zjištěn u čírky obecné a lysky černé.

počet kormoránů zjištěných při Mezinárodním sčítání vodních ptáků v lednu 1971-2004 na území České republiky