Výsledky z ledna 2006

Rozsah sčítání
Nejpočetnější a nejhojnější druhy
Regionální rozdíly ve výskytu a početnosti druhů
Vzácné druhy
Nepůvodní druhy


Souhrnné výsledky sčítání v lednu 2006 - KE STAŽENÍ (*.pdf, 45 kB)


Rozšíření a početnost 23 nejhojnějších druhů vodních ptáků v lednu 2006 - KE STAŽENÍ (*.pdf, 5609 kB)Rozsah sčítání

V lednu 2006 proběhlo Mezinárodním sčítání vodních ptáků v ČR na 510 lokalitách, kdy bylo zjištěno celkem 54 druhů ptáků, s celkovým počtem 160855 zjištěných exemplářů.


Nejpočetnější a nejhojnější druhy

Nejpočetnějším druhem byla kachna divoká (Anas platyrhynchos), jež řádově přesahovala početnost ostatních druhů, dále následoval kormorán velký (Phalacrocorax carbo), lyska černá (Fulica atra), racek chechtavý (Larus ridibundus), polák chocholačka (Aythya fuligula) a morčák velký (Mergus merganser).
Nejhojnější druhy, tedy zastižené na největším počtu sledovaných úseků, byly zjištěny v tomto pořadí: kachna divoká (Anas platyrhynchos), volavka popelavá (Ardea cinerea), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), labuť velká (Cygnus olor), lyska černá (Fulica atra), potápka malá (Tachybaptus ruficollis) a morčák velký (Mergus merganser).


Regionální rozdíly ve výskytu a početnosti druhů

Počty volavek popelavých (Ardea cinerea) a labutí velkých (Cygnus olor) byly v jednotlivých krajích víceméně rovnoměrné.
Nejvíce poláků velkých (Aythya ferina), poláků chocholaček (Aythya fuligula), hoholů severních (Bucephala clangula), lysek černých (Fulica atra) a racků stříbřitých/bělohlavých (Larus argentatus/cachinnans) bylo sečteno v severních a středních Čechách. Racek chechtavý (Larus ridibundus) a racek bouřní (Larus canus) byli zjištěni především ve středních Čechách.
Čírka obecná (Anas crecca) a volavka bílá (Egretta alba) dosahovaly nejvyšších počtů na jižní Moravě. Nejvíce orlů mořských (Haliaetus albicilla) bylo zjištěno v jižních Čechách a na jižní Moravě. Nejvíce skorců vodních (Cinclus cinclus) bylo zaznamenáno v podhorských oblastech východních Čech.


Vzácné druhy

Z méně běžných a vzácných druhů vodních ptáků byli v lednu 2006 zjištěni: potápka černokrká (Podiceps nigricollis), kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus), bukač velký (Botaurus stellaris), husa malá (Anser erythropus), berneška velká (Branta canadensis), lžičák pestrý (Anas clypeata), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), ostralka štíhlá (Anas acuta), polák malý (Aythya nyroca), polák kaholka (Aythya marila), turpan černý (Mellanitta nigra), turpan hnědý (Mellanitta fusca) a morčák prostřední (Mergus serrator).


Nepůvodní druhy

Na sledovaných lokalitách se vyskytlo i několik tzv. nepůvodních druhů (jejichž areál leží daleko mimo území Evropy) a které mohou pocházet z jedinců uniklých ze zajetí, a sice kachnička karolínská (Aix sponsa), kachnička mandarinská (Aix galericulata), pižmovka velká (Cairina moschata), husa indická (Anser indicus) a husa labutí (Anser cygnoides) .